" Tantra stelt geen grenzen aan wie je bent of wat je doet. Het definieert jou niet het is onvoorwaardelijke vrijheid, in de diepste zin van het woord!" 

Welke Tantra bieden wij aan?

Kum-Nye Tantra  (Patrick)

Zwarte Tantra massage (Patrick, Scorpio, May, Lucy)

Rode Tantra          "         (Patrick, Scorpio, May, Lucy)

Roze Tantra          "          (Patrick, Scorpio)

Witte Tantra          "          (Patrick)

Tantra healing      "          (Patrick)

Maithuna Tantra    "         (Scorpio, Lucy)


Tantra voor man door vrouw gegeven (Scorpio, May, Lucy)

Tantra voor vrouw door man gegeven (Patrick)

Tantra Yoni massage (Patrick)

Tantra Lingam massage (Scorpio, May, Lucy)

Kum Nye Tantra

Hoewel de spirituele Tantra geen erotische massage is, maken we wel gebruik van de sexuele energie. Door Shiva (mannelijke energie), en Parvati (vrouwelijke energie) op te wekken en deze bij elkaar te brengen ontstaat er Prana, een universele levensenergie die in je lijf stroomt.

Als deze Prana door je lichaam stroomt begint eigenlijk de tantra, 

Dit is de EERSTE transformatie binnen de Kum-Nye Tantra. Een transformatie die transparant is en waarbij je gelukzalig en gelijkmoedig bent, helemaal bij je gevoel van het moment, je bent helemaal in het nu, niets is slecht, niets is goed, het moment is zoals het is.

De TWEEDE transformatie ontstaat door je grenzen op te gaan zoeken. Binnen deze transformatie kunnen Kalpas (blokkades, conditioneringen) aan het licht komen, en door ze door te laten stromen kunnen ze opgelost worden. 

De  DERDE transformatie ontstaat wanneer de tantrische ervaring jou een inzicht geeft. Traditioneel zijn bij de Kum-Nye Tantra zowel de gever (op sari na), als de ontvanger ontbloot. Geen kledij, geen sieraden. Dit heeft te maken met gelijkwaardigheid, iedereen gelijk in het Universum, niemand is verschillend, iedereen heeft zijn eigen puurheid van zijn lichamelijke geboorte, daarbij zijn sieraden en kledij gewoon onhandig en overbodig tijdens de handeling. 

Zowel de gever als de ontvanger stellen zich kwetsbaar op. Wederzijds respect en vertrouwen geven aan een onbekend persoon is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het aftoetsen  en respecteren van elkaars grenzen is van belang om veiligheid en vertrouwen te bieden tijdens de massage. Daarom is het mogelijk de onderkleding aan te houden indien daar behoefte toe is.  Daardoor ontstaat de Metta-Ji wat staat voor: vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en pure intentie en zo kunnen grenzen verlegd worden. 

Bij de Kum-Nye Tantra sessies werken we puur en zuiver, grenzen worden opgezocht maar de Metta-Ji moet blijven bestaan.

Bij de VIERDE transformatie komt de onbegrensde ontlading, dit kun je niet puur omschrijven als een orgasme maar als een verwijdering van je negativiteit, van al je interne spanningen. Hoe groter de ontlading, des te meer verwijder je je innerlijke spanningen en negativiteit. En dan komt je gelukzaligheid en vrijheid tevoorschijn.

Bij de VIJFDE transformatie brengen we het lichaam na je totale ontlading verder in balans. daarvoor gebruiken we klankschalen in specifieke toonaarden die bij je lichaamsfrequentie passen, en die we aanslagen op en rond het lichaam. Dit doen we om je innerlijke , dat uit 85% vloeistof bestaat ook in beweging te brengen dank zij de trillingen van de schalen, en zo je innerlijke mens te "masseren". 

Zo is de cirkel helemaal rond en kan je de sessie verlaten als een voldane, reine persoon met een vracht aan nieuwe energie.

VOOR WIE IS HET BEDOELD?

De massage is voor iedereen bedoeld (18+) en kan zowel ontspannend als helend ervaren worden. Voor mensen met problemen, angsten, of naar conditioneringen en angsten op hun seksueel vlak. Of gewoon voor mensen die nood hebben aan menselijk contact en ontspanning om doorheen deze chaotische en drukke wereld van vandaag te komen. Even decompreseren.

Op een betrouwbare, veilige en zuivere manier wordt er contact gemaakt met alles wat is, en dit te ervaren als positief en als groeimogelijkheid. De Kum-Nye maakt geen verschillen en kent geen dualisme. 

NIET DE HANDELING BEPAALD DE BALANS, MAAR DE BALANS BEPAALD DE HANDELING.

Namaste


 Zwarte Tantra

Zwarte Tantra is een minder bekende stroming binnen de Tantra. In tegenstelling tot andere vormen van tantra waar de nadruk niet de ontlading ligt maar op de extase van het lichaam,  is de ontlading wel een onderdeel van de zwarte tantra. Het gaat hier over het integreren van je schaduwen, zodat je schaamte, schuld, woede en angst kan transformeren tot zelfbewustwording, eigenwaarde en zelfzekerheid.

Omdat Tantra onvoorwaardelijke vrijheid en liefde is en het doel totale balans te creëren is het belangrijk begeerte en weerstand niet de onderdrukken maar te omarmen. Niets is goed of slecht. Het IS.  

Echter schuilt er een gevaar wanneer Zwarte Tantra zonder zuivere intentie wordt ingezet. Zo kan manipulatie en misbruik voor persoonlijk gewin snel de overhand krijgen. Daarom vinden wij het belangrijk om de basis principes van de Kum-Nye Tantra te integreren in de Zwarte Tantra zodat we de interactie tussen gever en ontvanger puur houden. 

Zwarte Tantra gaat over het ontdekken van je duistere kanten waardoor je een meer zuivere kijk krijgt op jezelf.. Het spelen met controle en overgave tussen gever en ontvanger schept de voedingsbodem van transformatie. Rode Tantra

Rode tantra is gericht op de extatische ervaring van samensmelting tussen gever en ontvanger: de goddelijke eenheid van het mannelijke en vrouwelijke. Het is een pad dat je met de Tantrika of Tantrist  boefent. Het wordt het pad van de "onzuiverheid" of Vama Marga genoemd. De rode tantrische praktijk is historisch een beetje rebels. Het gaat om het rituele gebruik van stoffen die traditioneel verboden waren voor Brahmaanse priesters - vlees, wijn, vis, uitgedroogde granen en vooral intieme vereniging. Van dat laatste maken we tijdens deze sessie dan ook het meeste gebruik. Het is dan ook de meest gekende Tantra vorm in de Westerse wereld.

Rode Tantra is een Tantra vorm die vooral bekend staat onder Tantrische sensualiteit. Rode tantra is gericht op sensualiteit en seksualiteit die we vooral associëren met de lagere chakra's. In hoofdzaak de 1e chakra Muladhara  en 2e chakra Svadisthana.  Al zijn alle chakra's weliswaar echter betrokken bij de geslachtsdaad tussen partners, en zijn leidend tot orgastisch  en verbondenheid. Dat is wat men in de Rode Tantra dan ook kan terugvinden in een massage. Er is een tendens dat rode tantra massage vooral gaat over de verbinding tussen gever en ontvanger. 


Roze Tantra

Roze tantra is een samensmelting van zowel witte als rode tantra. Het is een gemengde spirituele-energetische sessie  waar genoeg geleide meditaties bestaan die daarvoor ontworpen zijn, of om simpelweg de opgestapelde hart energie van gever (Tantrika) en ontvanger om  samen te ondervinden of ontdekken tijdens een massage. Seksuele energie maakt deel uit van deze praktijk, maar er is geen sprake van seksuele handelingen. Het hart lijkt de primaire focus te zijn, en integreert zowel de lagere als de hogere chakra's.

Roze tantra gaat over het openen van het hartchakra en de genezing ervan. Groeien in liefde en bewustzijn zijn centrale doelen tijdens deze sessie. Roze tantra leert ons lichaamsbewustzijn. 

Onze eigen liefde cultiveren en oogsten zonder gehechtheid, eigendom of verwachting. Seksuele energie wordt getransformeerd en toegevoegd aan de stroom van liefde en levensenergie. Het is een samensmelting en verbinding van de belichaamde zielen tussen gever en ontvanger, zowel voor plezier als voor verlichting. Verbinding is niet alleen eigenliefde of samensmelten met gever, maar ook een verbinding maken met het bestaan van elkaars ziel en belichaming.


Tantra Healing, samen één geheel worden


Het 'Hart, of de emotionele ruimte van onze psyche is de basis van Tantra Healing. We dragen allemaal in zekere mate emotionele balast met ons mee. Vastzittende emoties als trauma's, schaamte of schuldgevoelens uit het verleden belemmeren ons om gelukkig en vrij te zijn.  Wanneer het  hart overschaduwt wordt door emotionele balast, is er minder ruimte voor onvoorwaardelijke liefde. 

Tantra Healing helpt op een aangename manier om emotionele, mentale en fysieke blokkades op te ruimen. Iemand onvoorwaardelijke liefde bieden in een veilig kader geeft de persoon de ruimte om woede, verdriet en wrok los te laten.  De levenskanalen aan voor- en achterzijde van het menselijk lichaam vrijmaken, de overtollige "negatieve" energie vrij laten is de sleutel tot tantrische genezing. 

Ook hier kiezen we voor de basis principes van de Kum-Nye Tantra als leidraad te gebruiken in combinatie met verschillende energetisch lichaamswerk. Liefdevol aanraken staat centraal. 
Witte Tantra

Witte tantra is gericht op spirituele groei. Het is eigenlijk een individueel pad: het pad van de Dakshini Marga. Witte tantra gaat over het overstijgen van het eigen ego door gedisciplineerde mentale en fysieke oefening. Meestal onder begeleiding van een Tantra meester of leraar. Witte tantra is gericht op zuivering van lichaam en geest. Tijdens een sessie van Witte tantra gebruiken we rituelen om de ziel te bevrijden. Je kunt denken aan het gebruik van mantra's, mudra's, yantra's, Tibetaanse artefacten en visualisaties.

Tijdens een sessie van Witte Tantra bewandelen we het spirituele pad waarin meditatie, ademwerk, klanken (schalen en staven) en houdingen primair zijn. Hoewel alle belangrijke chakra's of energiecentra in deze oefening worden herkend, zijn het de bovenste twee chakra's, Ajna (derde oog) en Saharara (kruinchakra) die het belangrijkst zijn.

Witte Tantra heeft niets te maken met seksuele expressie. Het witte pad erkent echter het belang van het lichaam en zijn energieën. Fysieke aanraking en seksuele handelingen zijn niet noodzakelijk om op deze weg vooruit te komen. Witte tantra is helemaal niet gericht op de fysieke daad van seks!